Tuesday, 8 April 2014

മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയിലയും

ഒരു ദിവസം മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയിലയും മുറ്റത്തു കളിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടന്നൊരു കാറ്റു വന്നു. മണ്ണാങ്കട്ട കരിയിലയുടെ പുറത്തു കയറിയിരുന്നു. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞ് കാറ്റു ശമിച്ചു. അവർ കളി തുടർന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞ് മഴ വന്നു. കരിയില മണ്ണാങ്കട്ടയുടെ പുറത്തു കയറിയിരുന്നു. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാറ്റും മഴയും ഒരുമിച്ചു വന്നു.

അപ്പോൾ ഇരുവരും വീട്ടിൽ കയറി പോയി.

************                                                      ****************

No comments:

Post a Comment